Таблица за изчислване на болничните и майчинските обезщетения на база ма месечния доход от последните 18 или 24 месеца с въведени първоначално минималните работни заплати и работни дни и с отворена възможност за промяна на заплатата - така че да си изчислите Вашето лично обезщетение.